Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến luyến] Chương 8

4kn4EHj

Chương 8: Lúng túng ngày hôm sau.

Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến luyến] Chương 7 (H)

33899739_1261362813998440_1265528997282840576_n.jpg

CHƯƠNG 7: Cũng chỉ có chuyện này mới chủ động

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến Luyến] Chương 6

4kn4EHj

Chương 6: Hôn cũng cần tôi phải chủ động?

Edit: Đậu Đậu

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến luyến] Chương 5

4kn4EHj

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến luyến] Chương 1

4kn4EHj

Chuyên mục
Review

Review Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân – Ôn Sưởng

Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân