Tiểu béo – Tửu Tiểu Thất

fb_img_1465961217695

#đoản_hay
Tiểu béo – Tửu Tiểu Thất
Thể loại: HĐ, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, sủng ngọt, 5c, HE
https://ssamiy.wordpress.com/2013/11/08/truyen-ngan-tieu-beo/
Nội dung và nhận xét:
Tiểu béo luôn nghĩ mình yêu Cao Dật Phong đơn phương, thầm kín, nhưng thật ra ai cũng biết. Không ai nghĩ Cao Dật Phong yêu Tiểu béo nhưng thật ra hắn bên cạnh đảm bảo Tiểu béo trong phạm vi mình quản lý chờ ngày “xử lý” cô.
Là câu chuyện siêu siêu siêu siêu dễ thương, siêu ngọt ngào. Nữ chính không tiểu bạch, nam chính siêu phúc hắc.