Chuyên mục
Quá trình tự vả của hoàng đế

[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 2

25442949_1949322071984096_2521108042853980282_n

Edit: Xuxoan91

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Quá trình tự vả của hoàng đế

[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 1

29135927_1246323872165553_8583998942901960704_n

Edit: Khánh Vân

Beta: Hoa Tuyết