Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 18

Chương 18: Thực ra thì tôi đang xem mắt. Anh ấy sắp đến rồi.

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 17

Chương 17

Edit: Hoa Tuyết

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 16

Chương 16: Đàn ông chẳng có ai tốt cả.

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 15

Chương 15: “Chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA”

Edit: Khánh Vân

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 14

Chương 14:  “Con gái, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con”

Edit: Khánh Vân

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 13

Chương 13: Trì Cố Uyên hỏi: “Hai người yêu nhau?”

Edit: Fang Qiu

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 12

Chương 12: Anh Trì, đây là anh Dương.

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết.

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 11

Chương 11: Tôi không muốn làm bạn bè với cô

Edit: Fang Qiu

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 10

Chương 10: Đứa bé là con của tôi.

Edit: Fancinel31.

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
KHÔNG THỂ CHIA XA

[Không thể chia xa] Chương 9

Chương 9: Đi giúp em trút giận.

Edit: Khánh Vân

Beta: Hoa Tuyết