Chuyên mục
Bát Bảo Trang

TIN NHANH

iblog.vn_723

Lộ pass -> Đổi pass gấp!!! Tui muốn lương thiện nhưng ai cho tui lượng thiện.

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 108: Phiên ngoại

FB_IMG_1464609793097

Edit: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 107: Bát Bảo trang

1374725_219542764836681_492914378_n

Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 106: Bình định

fb_img_1463723004121

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 105: Đêm loạn lạc

19990082_1384742878228788_153949313533577515_n

Edit: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 104: Lại nổi phong ba

60

Edit: Hoa Tuyết​

Beta: Linh Xốp

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 103: Không đánh mà thắng

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 102: Không có tác dụng

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 101: Tội nô

Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 100: Kế hậu

y-xuy1
Editor: Hoa Tuyết