Review Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi – Bạo Táo Đích Bàng Giải

Giờ mị đang bận sm vì deadline đã dí tới lưng quần, nhưng mị lại đắm chìm trong bộ truyện này không thoát ra được, phải viết review đề cửa ngay. Một bộ truyện Cá-Nhân mị mạnh dạng chấm 101/100 điểm.

Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi 

Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải (Việt: Con Cua Táo Bạo)

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng, HE.

httvt_by_gaigai99-dcm975p.pngRead More »